April 17, 2018

Logički sklop 1

Kako glasi do kraja pojednostavljeni logički izraz sklopa prikazanog na slici? Sklop1


Pri pojednostavljivanju ću korititi DeMorgan-ove formule. \[\overline{A+B} \cdot (A+C)\] \[\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot (A+C)\] \[\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\] \[\overline{A} \cdot A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\] \[0 \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\] \[0 + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\] \[\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C\]