April 17, 2018

Logički sklop 2

Kako glasi do kraja pojednostavljeni logički izraz sklopa prikazanog na slici? Sklop1


Pri pojednostavljivanju ću korititi DeMorgan-ove formule. \[\overline{\overline{A+C}+\overline{C} \cdot B} + (B \cdot C)\] \[\overline{\overline{A} \cdot \overline{C}+\overline{C} \cdot B} + (B \cdot C)\] \[\overline{\overline{C} \cdot (\overline{A}+B)} + (B \cdot C)\] \[\overline{\overline{C}} + \overline{(\overline{A}+B)} + (B \cdot C)\] \[C + \overline{\overline{A}} \cdot \overline{B} + (B \cdot C)\] \[C + A \cdot \overline{B} + (B \cdot C)\] \[C + B \cdot C + A \cdot \overline{B}\] \[C \cdot (1+B) + A \cdot \overline{B}\] \[C \cdot 1 + A \cdot \overline{B}\] \[C + A \cdot \overline{B}\]