April 20, 2018

Zapis dekadskog broja u računalu 1

Za prikaz brojeva koristi se registar duljine B ( bitova) i metoda dvojnog komplementa. Koji će biti prikaz broja ?


Prvo moramo 35 (bez minusa) prikazati u binarnom obliku. \[35 = 2 \cdot 17 + 1\] \[17 = 2 \cdot 8 + 1\] \[8 = 2 \cdot 4 + 0\] \[4 = 2 \cdot 2 + 0\] \[2 = 2 \cdot 1 + 0\] \[1 = 2 \cdot 0 + 1\]

Ostatke čitamo od dolje prema gore i dobijemo da je dekadski jednak binarni . Treba biti bitova, a mi imamo . To znači da trebamo dodati još nulice i dobijemo . Zbog toga što treba prikazati onda ona prva nulica treba biti jedinica pa dobijemo , jer znamo da negativni brojevi imaju na početku jednicu.

Sada onih bitova s desne strane treba komplementirati ( u i obrnuto) i dobijemo .

Još na kraju ovo treba zbrojiti s i dobijemo rješenje.

\[11011100 + 1 = 11011101\]

NAPOMENA: da se radilo o 35 (pozitivan broj) onda imamo puno manje posla, jer ne trebamo ono komplementiranje i zbrajanje s 1.