November 21, 2018

Binomna distribucija

Biljke Asparagus su ili muškog ili ženskog spola i ženke stvaraju veće izdanke. Pretpostavite da broj ženskih biljaka prati binomnu distribuciju sa . Kolika je vjerojatnost da je 6 sjemenki u skupini od 10 sjemenki ženskog spola?


Koristeći R jezik to se lako izračuna. \[dbinom(6, 10, 0.9) = 0.0111\]

A bez pomoći računala trebamo koristiti formulu za binomnu distribuciju. \[\binom{n}{k}p^{k}(1-p)^{n-k}\] Gdje je ukupan broj u skupini, a broj sjemenki čiju vjerojatnost tražimo. \[\binom{10}{6}0.9^{6}0.1^{4} = 0.0111\]